Upphävd författning

Förordning (1996:504) med instruktion för Statens psykologisk-pedagogiska bibliotek

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1996-05-30
Ändring införd
SFS 1996:504
Ikraft
1996-07-01
Upphäver
Förordning (1988:679) med instruktion för Statens psykologisk-pedagogiska bibliotek
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Statens psykologisk-pedagogiska bibliotek är ett specialbibliotek inom ämnesområdena psykologi, pedagogik och folkbildningsforskning med ett nationellt ansvar för referens- och beståndsservicen inom dessa områden.

Verksförordningens tillämpning

2 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på biblioteket med undantag av 2, 19 och 20 §§.

Myndighetens ledning

3 §  Chefsbibliotekarien är chef för biblioteket.

Styrelsen

4 §  Bibliotekets styrelse består av högst sex personer, chefsbibliotekarien inräknad.

Personalföreträdare

5 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på biblioteket.

Ändringar

Förordning (1996:504) med instruktion för Statens psykologisk-pedagogiska bibliotek

Ikraftträder
1996-07-01

Förordning (1999:1344) om upphävande av förordningen (1996:504) med instruktion för Statens psykologisk-pedagogiska bibliotek

Omfattning
upph.