Förordning (1997:176) om underrättelse till Statens jordbruksverk om domar i vissa brottmål

Departement
Justitiedepartementet DÅ
Utfärdad
1997-04-24
Ändring införd
SFS 1997:176 i lydelse enligt SFS 2019:68
Ikraft
1997-06-01
Upphäver
Kungörelse (1965:63) om skyldighet för domstol att underrätta lantbruksstyrelsen om dom i vissa brottmål
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-11-16

1 §  En domstol ska inom en vecka till Statens jordbruksverk sända en kopia av en dom genom vilken en person som tillhör djurhälsopersonalen

  1. dömts till fängelse för brott som begåtts under utövning av verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård,
  2. dömts till fängelse i minst sex månader för annat brott, eller
  3. dömts enligt lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård. Förordning (2009:1392).

2 §  En domstol ska inom en vecka till Statens jordbruksverk sända en kopia av en dom genom vilken någon

  1. dömts för djurplågeri enligt 16 kap. 13 § brottsbalken, eller
  2. dömts för brott som avses i 10 kap. 1, 2, 3, 4 eller 5 § djurskyddslagen (2018:1192). Förordning (2019:68).

Ändringar

Förordning (1997:176) om underrättelse till Statens jordbruksverk om domar i vissa brottmål

    Ikraftträder
    1997-06-01

Förordning (2002:967) om ändring i förordningen (1997:176) om underrättelse till Statens jordbruksverk om domar i vissa brottmål

Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2003-01-01

Förordning (2009:1392) om ändring i förordningen (1997:176) om underrättelse till Statens jordbruksverk om domar i vissa brottmål

Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2019:68) om ändring i förordningen (1997:176) om underrättelse till Statens jordbruksverk om domar i vissa brottmål

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2019-04-01