Inaktuell version

Förordning (1997:409) om särskild utlänningskontroll

Version: 2006:99

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1997-06-05
Ändring införd
SFS 1997 i lydelse enligt SFS 2006:99
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  I sådana ärenden som avses i 28 § lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll skall prövningen göras av expeditionschefen eller rättschefen i det departement till vilket ärendet hör. Detsamma gäller i fråga om yttranden med anledning av förordnande av eller ersättning till offentligt biträde. Regeringen kan uppdra även åt särskilda tjänstemän i departementen att pröva sådana frågor och avge sådana yttranden. Förordning (2006:99).

2 §  Rikspolisstyrelsen skall underrättas dels om beslut om utvisning enligt lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll med förbud för utlänningen att återvända till Sverige, dels om beslut om förordnande enligt 10 § första stycket nämnda lag samt om upphävande av sådant förordnande. Förordning (1999:1144).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1997:409) om särskild utlänningskontroll

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 december 1997.
  2. Förordningen tillämpas även då offentligt biträde har förordnats enligt rättshjälpslagen (1972:429).
  Ikraftträder
  1997-12-01

Förordning (1998:40) om ändring i förordningen (1997:409) om särskild utlänningskontroll

  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1998-03-01

Förordning (1999:1144) om ändring i förordningen (1997:409) om särskild utlänningskontroll

Omfattning
ny 1, 2 §§
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2006:99) om ändring i förordningen (1997:409) om särskild utlänningskontroll

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2006-03-31

Förordning (2013:533) om ändring i förordningen (1997:409) om särskild utlänningskontroll

Omfattning
ny 3 §
CELEX-nr
32004L0038
Ikraftträder
2013-08-01

Förordning (2014:1151) om ändring i förordningen (1997:409) om särskild utlänningskontroll

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2015-01-01