Förordning (1997:409) om särskild utlänningskontroll

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1997-06-05
Ändring införd
SFS 1997:409 i lydelse enligt SFS 2014:1151
Ikraft
1997-12-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  I sådana ärenden som avses i 28 § lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll skall prövningen göras av expeditionschefen eller rättschefen i det departement till vilket ärendet hör. Detsamma gäller i fråga om yttranden med anledning av förordnande av eller ersättning till offentligt biträde. Regeringen kan uppdra även åt särskilda tjänstemän i departementen att pröva sådana frågor och avge sådana yttranden. Förordning (2006:99).

2 §  Polismyndigheten och Säkerhetspolisen ska underrättas om följande beslut enligt lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll:

 1. beslut om utvisning med förbud för utlänningen att återvända till Sverige,
 2. beslut i fråga om inhibition, och
 3. beslut om tidsbegränsat uppehållstillstånd. Förordning (2014:1151).

3 §  En EES-medborgare eller en sådan familjemedlem till en EES-medborgare som avses i 3 a kap. 2 § utlänningslagen (2005:716) som har meddelats ett återreseförbud enligt lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll eller motsvarande äldre bestämmelser, får ansöka om upphävande av återreseförbudet. En sådan ansökan ska lämnas in till regeringen. Regeringen ska ta ställning till ansökan inom sex månader från det att den lämnades in. Förordning (2013:533).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1997:409) om särskild utlänningskontroll

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 december 1997.
  2. Förordningen tillämpas även då offentligt biträde har förordnats enligt rättshjälpslagen (1972:429).
  Ikraftträder
  1997-12-01

Förordning (1998:40) om ändring i förordningen (1997:409) om särskild utlänningskontroll

  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1998-03-01

Förordning (1999:1144) om ändring i förordningen (1997:409) om särskild utlänningskontroll

Omfattning
ny 1, 2 §§
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2006:99) om ändring i förordningen (1997:409) om särskild utlänningskontroll

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2006-03-31

Förordning (2013:533) om ändring i förordningen (1997:409) om särskild utlänningskontroll

Omfattning
ny 3 §
CELEX-nr
32004L0038
Ikraftträder
2013-08-01

Förordning (2014:1151) om ändring i förordningen (1997:409) om särskild utlänningskontroll

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2015-01-01