Upphävd författning

Förordning (1997:92) om förskrivarregister

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1997-03-13
Ändring införd
SFS 1997:92 i lydelse enligt SFS 2002:689
Ikraft
1997-04-15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  För det ändamål som anges i 2 § får Socialstyrelsen med hjälp av automatiserad behandling föra ett register över personer som har rätt att förskriva läkemedel och andra varor vilka omfattas av eller skulle kunna omfattas av lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. (förskrivarregister). Förordning (2002:689).

2 §  Förskrivarregistret får användas för att hålla en aktuell förteckning över förskrivare och lämna uppgifter till receptregistret enligt lagen (1996:1156) om receptregister.

3 §  Förskrivarregistret får innehålla de uppgifter om förskrivare som anges i 4 § 4 lagen om receptregister.

[S2]Registret får därutöver innehålla sådana tekniska och administrativa uppgifter som är nödvändiga för att registerändamålet skall kunna tillgodoses.

4 §  Förskrivarregistret får tillföras uppgifter från ett register hos Socialstyrelsen över hälso- och sjukvårdspersonalen.

5 §  Socialstyrelsen skall på lämpligt sätt lämna förskrivare information om förskrivarregistret.

Ändringar

Förordning (1997:92) om förskrivarregister

    Ikraftträder
    1997-04-15

Förordning (2002:689) om ändring i förordningen (1997:92) om förskrivarregister

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2002-10-01

Ändring, SFS 2006:196

Omfattning
upph.