Inaktuell version

Förordning (1998:1785) om ersättning vid skada till deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program m.m.

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet A
Utfärdad
1998-12-17
Ändring införd
SFS 1998:1785 i lydelse enligt SFS 2014:876
Ikraft
1999-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

1 §  Ersättning av statsmedel för skada som omfattas av bestämmelserna om arbetsskadeförsäkring i socialförsäkringsbalken lämnas enligt denna förordning till den som

  1. deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program, dock inte stöd till start av näringsverksamhet, och får aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning enligt förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd eller etableringsersättning enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare,
  2. utan att få aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning
    1. deltar i jobbgarantin för ungdomar och är under 18 år, eller
    2. deltar i jobb- och utvecklingsgarantin, eller
  3. före anvisning till ett arbetsmarknadspolitiskt program efter beslut av Arbetsförmedlingen deltar i ett obligatoriskt studiebesök eller besök för kartläggning av sökandens yrkeskunskaper.

[S2]Ersättning lämnas enligt denna förordning till en deltagare i ett arbetsmarknadspolitiskt program enligt första stycket 1 även när deltagaren är avstängd från rätt till aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Förordning (2014:876).

2 §  Ersättning lämnas i enlighet med bestämmelserna i kollektivavtalet Avtal om ersättning vid personskada (PSA).

3 §  Ansökan om ersättning ska ges in till Arbetsförmedlingen. Förordning (2007:922).

4 §  Ersättning beslutas och betalas ut av Kammarkollegiet. Förordning (2002:248).

5 §  Arbetsförmedlingen får efter samråd med Kammarkollegiet meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (2007:922).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1998:1785) om ersättning vid skada till deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999, då förordningen (AMSFS 1992:5) om ersättning vid ideell skada till elev i arbetsmarknadsutbildning m.m. skall upphöra att gälla. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om
Förarbeten
Rskr. 1998/99:105, Prop. 1998/99:1, Bet. 1998/99:AU1
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (2000:645) om ändring i förordningen (1998:1785) om ersättning vid skada till deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska åtgärder m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2000. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om skada som har inträffat före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1 §
Ikraftträder
2000-08-01

Förordning (2001:1297) om ändring i förordningen (1998:1785) om ersättning vid skada till deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program m.m.

Omfattning
ändr 1 §
Ikraftträder
2002-02-01

Förordning (2002:248) om ändring i förordningen (1998:1758) om ersättning vid skada till deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program m.m.

Omfattning
ändr. 4, 5 §§
Ikraftträder
2002-07-01

Förordning (2006:1554) om ändring i förordningen (1998:1785) om ersättning vid skada till deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program m.m.

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.
  2. Den äldre lydelsen gäller fortfarande för den som anvisats friåret.
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2007:820) om ändring i förordningen (1998:1785) om ersättning vid skada till deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program m.m.

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2007-12-03

Förordning (2007:922) om ändring i förordningen (1998:1785) om ersättning vid skada till deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program m.m.

Omfattning
ändr. 1, 3, 5 §§
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2009:10) om ändring i förordningen (1998:1785) om ersättning vid skada till deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program m.m.

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2009-03-02

Förordning (2010:1151) om ändring i förordningen (1998:1785) om ersättning vid skada till deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program m.m.

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2010-12-01

Förordning (2010:1707) om ändring i förordningen (1998:1785) om ersättning vid skada till deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om skadefall som har inträffat före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2014:876) om ändring i förordningen (1998:1785) om ersättning vid skada till deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program m.m.

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2015-03-01

Förordning (2017:1162) om ändring i förordningen (1998:1785) om ersättning vid skada till deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program m.m.

Omfattning
ändr 1 §
Ikraftträder
2018-01-01