Förordning (1998:1785) om ersättning vid skada till deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program m.m.

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet AA
Utfärdad
1998-12-17
Ändring införd
SFS 1998:1785 i lydelse enligt SFS 2017:1162
Ikraft
1999-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Ersättning av statsmedel för skada som omfattas av bestämmelserna om arbetsskadeförsäkring i socialförsäkringsbalken lämnas enligt denna förordning till den som

 1. deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program, dock inte stöd till start av näringsverksamhet, och får aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning enligt förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser,
 2. utan att få aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning
  1. deltar i jobbgarantin för ungdomar och är under 18 år, eller
  2. deltar i jobb- och utvecklingsgarantin, eller
 3. före anvisning till ett arbetsmarknadspolitiskt program efter beslut av Arbetsförmedlingen deltar i ett obligatoriskt studiebesök eller besök för kartläggning av sökandens yrkeskunskaper.

[S2]Ersättning lämnas enligt denna förordning till en deltagare i ett arbetsmarknadspolitiskt program enligt första stycket 1 även när deltagaren är avstängd från rätt till aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning, och när deltagaren inte får sådan ersättning på grund av att ersättningen minskas med de belopp som han eller hon för samma dag får lön eller andra anställningsförmåner från en arbetsgivare. Förordning (2017:1162).

2 §  Ersättning lämnas i enlighet med bestämmelserna i kollektivavtalet Avtal om ersättning vid personskada (PSA).

3 §  Ansökan om ersättning ska ges in till Arbetsförmedlingen. Förordning (2007:922).

4 §  Ersättning beslutas och betalas ut av Kammarkollegiet. Förordning (2002:248).

5 §  Arbetsförmedlingen får efter samråd med Kammarkollegiet meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (2007:922).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1998:1785) om ersättning vid skada till deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999, då förordningen (AMSFS 1992:5) om ersättning vid ideell skada till elev i arbetsmarknadsutbildning m.m. skall upphöra att gälla. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om
Förarbeten
Rskr. 1998/99:105, Prop. 1998/99:1, Bet. 1998/99:AU1
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (2000:645) om ändring i förordningen (1998:1785) om ersättning vid skada till deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska åtgärder m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2000. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om skada som har inträffat före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1 §
Ikraftträder
2000-08-01

Förordning (2001:1297) om ändring i förordningen (1998:1785) om ersättning vid skada till deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program m.m.

Omfattning
ändr 1 §
Ikraftträder
2002-02-01

Förordning (2002:248) om ändring i förordningen (1998:1758) om ersättning vid skada till deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program m.m.

Omfattning
ändr. 4, 5 §§
Ikraftträder
2002-07-01

Förordning (2006:1554) om ändring i förordningen (1998:1785) om ersättning vid skada till deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program m.m.

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.
 2. Den äldre lydelsen gäller fortfarande för den som anvisats friåret.
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2007:820) om ändring i förordningen (1998:1785) om ersättning vid skada till deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program m.m.

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2007-12-03

Förordning (2007:922) om ändring i förordningen (1998:1785) om ersättning vid skada till deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program m.m.

Omfattning
ändr. 1, 3, 5 §§
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2009:10) om ändring i förordningen (1998:1785) om ersättning vid skada till deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program m.m.

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2009-03-02

Förordning (2010:1151) om ändring i förordningen (1998:1785) om ersättning vid skada till deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program m.m.

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2010-12-01

Förordning (2010:1707) om ändring i förordningen (1998:1785) om ersättning vid skada till deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om skadefall som har inträffat före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2014:876) om ändring i förordningen (1998:1785) om ersättning vid skada till deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program m.m.

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2015-03-01

Förordning (2017:1162) om ändring i förordningen (1998:1785) om ersättning vid skada till deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program m.m.

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
 2. Äldre föreskrifter gäller för den som när skadefallet inträffade hade en etableringsplan enligt den upphävda lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.
Omfattning
ändr 1 §
Ikraftträder
2018-01-01