Förordning (1998:68) om tillfällig avvikelse från en bestämmelse i förordningen (1991:1395) om försäkring mot kostnader för sjuklön enligt 17 § lagen (1991:1047) om sjuklön

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1998-02-26
Ändring införd
SFS 1998:68
Ikraft
1998-03-20
Upphäver
Förordning (1996:1091) om tillfällig avvikelse från en bestämmelse i förordningen (1992:1395) om försäkring mot kostnader för sjuklön enligt 17 § lagen (1991:1047)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Med avvikelse från vad som föreskrivs i 6 § förordningen (1991:1395) om försäkring mot kostnader för sjuklön enligt 17 § lagen (1991:1047) om sjuklön får under tiden mars-maj 1998 försäkringstagaren säga upp försäkringen med verkan från närmast följande månadsskifte.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1998:68) om tillfällig avvikelse från en bestämmelse i förordningen (1991:1395) om försäkring mot kostnader för sjuklön enligt 17 § lagen (1991:1047) om sjuklön

    Övergångsbestämmelse

    Denna förordning träder i kraft den 20 mars 1998. Genom förordningen upphävs förordningen (1996:1091) om tillfällig avvikelse från en bestämmelse i förordningen (1991:1395) om försäkring mot kostnader för sjuklön enligt 17 § lagen (1991:1047) om sjuklön. Den upphävda förordningen skall dock fortfarande gälla i fråga om anslutning till försäkringen den 1 januari 1997.
    Ikraftträder
    1998-03-20