Förordning (1999:221) om föreskrifter rörande ögonundersökning

Departement
Justitiedepartementet DÅ
Utfärdad
1999-04-15
Ändring införd
SFS 1999:221 i lydelse enligt SFS 2014:1157
Ikraft
1999-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-11-16
  • RPSFS 1999:4: Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd RPSFS 1999:4 om ögonundersökning vid misstanke om vissa brott i FAP 333-3 trafiken
Polismyndigheten får meddela föreskrifter om verkställighet av lagen (1999:216) om ögonundersökning vid misstanke om vissa brott i trafiken. Föreskrifter som rör Tullverket eller Kustbevakningen får meddelas efter att respektive myndighet har hörts. Förordning (2014:1157).

Ändringar

Förordning (1999:221) om föreskrifter rörande ögonundersökning

Ikraftträder
1999-07-01

Förordning (2008:333) om ändring i förordningen (1999:221) om föreskrifter rörande ögonundersökning

Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2008-07-01

Förordning (2014:1157) om ändring i förordningen (1999:221) om föreskrifter rörande ögonundersökning

Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2015-01-01