Lag (1999:591) om kreditering på skattekonto av vissa stöd beslutade av Arbetsförmedlingen och Trafikverket

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1999-06-10
Ändring införd
SFS 1999:591 i lydelse enligt SFS 2020:479
Ikraft
1999-10-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04
Ekonomiskt stöd för anställning till en arbetsgivare som har beslutats av Arbetsförmedlingen, och sjöfartsstöd som har beslutats av Trafikverket, får tillgodoföras arbetsgivaren genom kreditering på ett sådant skattekonto som avses i 61 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244).
Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om de stöd som får krediteras skattekontot. Lag (2020:479).

Ändringar

Lag (1999:591) om kreditering på skattekonto av vissa stöd beslutade av Arbetsförmedlingen och Trafikverket

Förarbeten
Rskr. 1998/99:249, Prop. 1998/99:100, Bet. 1998/99:FiU27
Ikraftträder
1999-10-01

Lag (2001:759) om ändring i lagen (1999:591) om kreditering av anställningsstöd på skattekonto

Förarbeten
Rskr. 2001/02:2, Prop. 2000/01:127, Bet. 2001/02:TU3
Omfattning
ändr. författningsrubr., författningen
Ikraftträder
2001-12-01

Förordning (2001:769) om ikraftträdande av lagen (2001:759) om ändring i lagen (1999:591) om kreditering av anställningsstöd på skattekonto

Omfattning
ikrafttr. av 2001:759

Lag (2003:494) om ändring i lagen (1999:591) om kreditering av anställningsstöd och sjöfartsstöd på skattekonto

Förarbeten
Rskr. 2002/03:235, Prop. 2002/03:100, Bet. 2002/03:FiU21
Omfattning
ändr. författningsrubr., författningen
Ikraftträder
2003-07-01

Lag (2005:1194) om ändring i lagen (1999:591) om kreditering på skattekonto av vissa stöd beslutade av arbetsmarknadsmyndighet och Rederinämnden

Förarbeten
Rskr. 2005/06:109, Prop. 2005/06:1, Bet. 2005/06:AU1
Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2011:1396) om ändring i lagen (1999:591) om kreditering på skattekonto av vissa stöd beslutade av arbetsmarknadsmyndighet och Rederinämnden

Förarbeten
Rskr. 2011/12:29, Prop. 2010/11:166, Bet. 2011/12:SkU4
Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2013:971) om ändring i lagen (1999:591) om kreditering på skattekonto av vissa stöd beslutade av arbetsmarknadsmyndighet och Rederinämnden

Förarbeten
Rskr. 2013/14:56, Prop. 2013/14:1, Bet. 2013/14:FiU1
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1 §
Ikraftträder
2014-01-15

Lag (2014:286) om ändring i lagen (1999:591) om kreditering på skattekonto av vissa stöd beslutade av den offentliga arbetsförmedlingen och Rederinämnden

Förarbeten
Rskr. 2013/14:233, Prop. 2013/14:147, Bet. 2013/14:SkU30
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1 §
Ikraftträder
2014-06-01

Lag (2020:479) om ändring i lagen (1999:591) om kreditering på skattekonto av vissa stöd beslutade av den offentliga arbetsförmedlingen och Trafikverket

Förarbeten
Rskr. 2019/20:282, Prop. 2019/20:117, Bet. 2019/20:AU12
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1 §
Ikraftträder
2020-10-01