Lag (1999:591) om kreditering på skattekonto av vissa stöd beslutade av den offentliga arbetsförmedlingen och Trafikverket

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1999-06-10
Ändring införd
SFS 1999:591 i lydelse enligt SFS 2014:286
Ikraft
1999-10-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Anställningsstöd, stöd till utbildningsvikariat, stöd till skyddat arbete hos en offentlig arbetsgivare och stöd till yrkesintroduktion som beslutats av den offentliga arbetsförmedlingen samt sjöfartsstöd som beslutats av Trafikverket får tillgodoföras arbetsgivaren genom kreditering på sådant skattekonto som avses i 61 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

[S2]Regeringen meddelar närmare föreskrifter om de stöd som ska krediteras skattekontot. Lag (2014:286).

Prop. 2013/14:147: Ändringen i paragrafens första stycke är en följd av att Rederinämnden har upphört och beslut om sjöfartsstöd numera fattas av Trafikverket.

Ändringar

Lag (1999:591) om kreditering på skattekonto av vissa stöd beslutade av den offentliga arbetsförmedlingen och Trafikverket

Förarbeten
Rskr. 1998/99:249, Prop. 1998/99:100, Bet. 1998/99:FiU27
Ikraftträder
1999-10-01

Lag (2001:759) om ändring i lagen (1999:591) om kreditering av anställningsstöd på skattekonto

Förarbeten
Rskr. 2001/02:2, Prop. 2000/01:127, Bet. 2001/02:TU3
Omfattning
ändr. författningsrubr., författningen
Ikraftträder
2001-12-01

Förordning (2001:769) om ikraftträdande av lagen (2001:759) om ändring i lagen (1999:591) om kreditering av anställningsstöd på skattekonto

Omfattning
ikrafttr. av 2001:759

Lag (2003:494) om ändring i lagen (1999:591) om kreditering av anställningsstöd och sjöfartsstöd på skattekonto

Förarbeten
Rskr. 2002/03:235, Prop. 2002/03:100, Bet. 2002/03:FiU21
Omfattning
ändr. författningsrubr., författningen
Ikraftträder
2003-07-01

Lag (2005:1194) om ändring i lagen (1999:591) om kreditering på skattekonto av vissa stöd beslutade av arbetsmarknadsmyndighet och Rederinämnden

Förarbeten
Rskr. 2005/06:109, Prop. 2005/06:1, Bet. 2005/06:AU1
Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2011:1396) om ändring i lagen (1999:591) om kreditering på skattekonto av vissa stöd beslutade av arbetsmarknadsmyndighet och Rederinämnden

Förarbeten
Rskr. 2011/12:29, Prop. 2010/11:166, Bet. 2011/12:SkU4
Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2013:971) om ändring i lagen (1999:591) om kreditering på skattekonto av vissa stöd beslutade av arbetsmarknadsmyndighet och Rederinämnden

Förarbeten
Rskr. 2013/14:56, Prop. 2013/14:1, Bet. 2013/14:FiU1
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1 §
Ikraftträder
2014-01-15

Lag (2014:286) om ändring i lagen (1999:591) om kreditering på skattekonto av vissa stöd beslutade av den offentliga arbetsförmedlingen och Rederinämnden

Förarbeten
Rskr. 2013/14:233, Prop. 2013/14:147, Bet. 2013/14:SkU30
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1 §
Ikraftträder
2014-06-01