Förordning (2000:209) om ledamöter i styrelserna för Första-Fjärde AP-fonderna

Departement
Finansdepartementet FPM
Utfärdad
2000-04-19
Ändring införd
SFS 2000:209 i lydelse enligt SFS 2007:527
Ikraft
2000-05-01
Upphäver
Förordning (1984:287) om förslag på ledamöter i styrelserna för Allmänna pensionsfonden, m.m.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Förslag på ledamöter i Första-Fjärde AP-fondernas styrelser enligt 3 kap. 3 § lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder) lämnas av följande organisationer.

OrganisationerAntal ledamöter
Landsorganisationen i Sverige Tjänstemännens Centralorganisation Sveriges Akademikers Centralorganisation Svenskt Näringsliv Organisationer som företräder arbetsgivare som inte är anslutna till Svenskt Näringsliv, enligt vad regeringen särskilt beslutar Sveriges Kommuner och Landsting Förordning (2007:527).4 3 1 4 1 3

2 §  En organisation som föreslår fler än en ledamot bör eftersträva en jämn könsfördelning.

3 §  Om en ledamot som utsetts efter förslag från en organisation entledigas eller ledamotens uppdrag annars upphör i förtid, skall den som föreslagit ledamoten lämna ett nytt förslag.

Ändringar

Förordning (2000:209) om ledamöter i styrelserna för Första-Fjärde AP-fonderna

Ikraftträder
2000-05-01

Förordning (2007:527) om ändring i förordningen (2000:209) om ledamöter i styrelserna för Första-Fjärde AP-fonderna

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2007-07-16