Förordning (2000:650) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag

Departement
Finansdepartementet FPM
Utfärdad
2000-06-29
Ändring införd
SFS 2000:650 i lydelse enligt SFS 2019:814
Ikraft
2000-08-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-12-05

/Upphör att gälla U: 2019-12-15/

1 §  Finansinspektionen får meddela föreskrifter om

  1. vad en redogörelse enligt 4 § lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag ska innehålla, och
  2. beräkning av premieindex eller skadeindex i försäkringsföretag som har fått tillstånd enligt 8 § andra stycket samma lag. Förordning (2011:260).

/Träder i kraft I: 2019-12-15/

1 §  Finansinspektionen får meddela föreskrifter om vad en redogörelse enligt 4 § lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag ska innehålla. Förordning (2019:814).

2 §  Finansinspektionen får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag.

3 § Har upphävts genom förordning (2001:915).

Ändringar

Förordning (2000:650) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag

Ikraftträder
2000-08-01

Förordning (2001:915) om ändring i förordningen (2000:650) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag

Omfattning
upph. 3 §
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2011:260) om ändring i förordningen (2000:650) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2011-04-01

Förordning (2019:814) om ändring i förordningen (2000:650) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2019-12-15