Tillkännagivande (2001:880) av staters tillträde till Luganokonventionen

Departement
Justitiedepartementet DÅ
Utfärdad
2001-11-22
Ändring införd
SFS 2001:880
Ikraft
2001-12-04
Upphäver
Tillkännagivande (1997:705) av staters tillträde till Luganokonventionen
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-11-16
Den i Lugano den 16 september 1988 antagna konventionen om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område (Luganokonventionen) har för Sveriges del trätt i kraft den 1 januari 1993. Konventionens svenska, engelska och franska texter har publicerats i Sveriges internationella överenskommelser (SÖ 1992:45). Samma texter finns intagna som bilaga till lagen (1992:794) om domstols internationella behörighet och om verkställighet av utländska domar enligt Luganokonventionen. Övriga texter finns tillgängliga hos Utrikesdepartementet. Konventionen har tillträtts av följande stater.
StatDag för konventionens ikraftträdande i förhållande till statenReservationer och förklaringar
Belgien1997-10-01-
Danmark1996-03-01-
Finland1993-07-01-
Frankrike1992-01-01Frankrike har avgett en förklaring i enlighet med artikel Ib i Protokoll nr 1
Grekland1997-09-01Grekland har avgett en förklaring i enlighet med artikel Ib i Protokoll nr 1
Irland1993-12-01-
Island1995-12-01-
Italien1992-12-01-
Luxemburg1992-02-01-
Nederländerna1992-01-01-
Norge1993-05-01-
Polen2000-02-01Polen har avgett en förklaring i enlighet med artikel Ib i Protokoll nr 1
Portugal1992-07-01-
Schweiz1992-01-01Schweiz har motsatt sig det förfarande vid delgivning som beskrivs i artikel IV andra stycket i Protokoll nr 1
Spanien1994-11-01-
Storbritannien och Nordirland1992-05-01-
Sverige1993-01-01Sverige har motsatt sig det förfarande vid delgivning som beskrivs i artikel IV andra stycket i Protokoll nr 1
Tyskland1995-03-01Tyskland har motsatt sig det förfarande vid delgivning som beskrivs i artikel IV andra stycket i Protokoll nr 1
Österrike1996-09-01Österrike har motsatt sig det förfarande vid delgivning som beskrivs i artikel IV andra stycket Protokoll nr 1

Ändringar

Tillkännagivande (2001:880) av staters tillträde till Luganokonventionen

Ikraftträder
2001-12-04