Upphävd författning

Förordning (2002:552) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
2002-05-30
Ändring införd
SFS 2002:552 i lydelse enligt SFS 2004:1191
Ikraft
2002-07-01
Upphäver
Förordning (1993:1526) om åtgärder mot penningtvätt
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Finansinspektionen får meddela de närmare föreskrifter som behövs beträffande
  1. identitetskontroll som utförs enligt 4 och 6 §§ lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt,
  2. vilka stater som uppfyller villkoret enligt 4 a § första stycket 2 lagen om åtgärder mot penningtvätt,
  3. bevarande av handlingar eller uppgifter som använts vid identitetskontroll enligt 8 § lagen om åtgärder mot penningtvätt och 11 § lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, m.m., och
  4. vilka rutiner fysiska och juridiska personer skall följa och vilken information och utbildning som dessa skall tillhandahålla de anställda enligt 13 § lagen om åtgärder mot penningtvätt och 14 § lagen om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, m.m. för att förhindra att de fysiska och juridiska personerna utnyttjas för penningtvätt och finansiering av särskilt allvarlig brottslighet. Förordning (2004:1191).

Ändringar

Förordning (2002:552) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall

CELEX-nr
32001L0097
Ikraftträder
2002-07-01

Förordning (2004:1191) om ändring i förordningen (2002:552) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall

Omfattning
ändr.
CELEX-nr
32001L0097
Ikraftträder
2005-01-01

Ändring, SFS 2009:92

Omfattning
upph.