Förordning (2003:492) om upphävande av vissa förordningar om sanktioner mot Irak

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
2003-06-26
Ändring införd
SFS 2003:492
Ikraft
2003-07-09
Upphäver
Förordning (1994:1666) om vissa sanktioner mot Irak
Förordning (1991:106) om tillämpning i fråga om Irak av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen föreskriver att följande förordningar skall upphöra att gälla den 9 juli 2003:
  1. förordningen (1991:106) om tillämpning i fråga om Irak av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner, och
  2. förordningen (1994:1666) om vissa sanktioner mot Irak.

Ändringar

Förordning (2003:492) om upphävande av vissa förordningar om sanktioner mot Irak

Ikraftträder
2003-07-09