Förordning (2003:6) om upphävande av vissa förordningar om sanktioner avseende Angola

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
2003-01-09
Ändring införd
SFS 2003:6
Ikraft
2003-01-01
Upphäver
Förordning (1994:1669) om vissa sanktioner avseende Angola
Förordning (1993:1060) om tillämpning i fråga om Angola av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen föreskriver att följande förordningar skall upphöra att gälla vid utgången av januari 2003:
  1. förordningen (1993:1060) om tillämpning i fråga om Angola av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner, och
  2. förordningen (1994:1669) om vissa sanktioner avseende Angola.

Ändringar

Förordning (2003:6) om upphävande av vissa förordningar om sanktioner avseende Angola

Ikraftträder
2003-01-01