Förordning (2004:17) om finansiell rådgivning till konsumenter

Departement
Finansdepartementet KO
Utfärdad
2004-01-29
Ändring införd
SFS 2004:17
Ikraft
2004-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
  • FFFS 2004:4: Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om finansiell rådgivning till konsumenter

1 §  Konsumentverket och Finansinspektionen får var för sig meddela föreskrifter om vad näringsidkare som står under respektive myndighets tillsyn skall iaktta vid rådgivning enligt lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter när det gäller rådgivares kompetens, dokumentation av rådgivning, utlämnande av sådan dokumentation och om undantag från skyldigheten att lämna ut dokumentationen.

[S2]Konsumentverket och Finansinspektionen skall samråda med varandra innan de meddelar föreskrifterna.

  • KOVFS 2004:5: Konsumentverkets föreskrifter och allmänna råd om finansiell rådgivning till konsumenter
  • FFFS 2018:11: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2004:4) om finansiell rådgivning till konsumenter

Ändringar

Förordning (2004:17) om finansiell rådgivning till konsumenter

Ikraftträder
2004-07-01