Förordning (2004:332) om utgivning av säkerställda obligationer

Departement
Finansdepartementet B
Utfärdad
2004-05-19
Ändring införd
SFS 2004:332 i lydelse enligt SFS 2022:806
Ikraft
2004-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-11-01

Bemyndiganden

1 §  Finansinspektionen får meddela föreskrifter om

 1. innehållet i de planer som krävs enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 och 4 lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer,
 2. fast egendom, tomträtt och bostadsrätt som avses i 3 kap. 1 § tredje stycket lagen om utgivning av säkerställda obligationer,
 3. hur värdering av säkerheterna enligt 3 kap. 5 § lagen om utgivning av säkerställda obligationer ska utföras,
 4. hur kontrollen av marknadsvärdet enligt 3 kap. 7 § lagen om utgivning av säkerställda obligationer ska utföras,
 5. hur schablonbeloppet för kostnader för förvaltning och avveckling av säkerställda obligationer enligt 3 kap. 8 § andra stycket lagen om utgivning av säkerställda obligationer ska bestämmas,
 6. villkor för derivatavtal samt beräkning av och villkor för riskexponering och räntebetalningar enligt 3 kap. 9 § lagen om utgivning av säkerställda obligationer,
 7. hur registret ska föras enligt 3 kap. 10 § lagen om utgivning av säkerställda obligationer,
 8. den oberoende granskarens kompetens, uppgifter och rapporteringsskyldighet enligt 3 kap.12 och 13 §§ lagen om utgivning av säkerställda obligationer,
 9. vilken information ett emittentinstitut ska tillhandahålla enligt 3 kap. 16 § första stycket lagen om utgivning av säkerställda obligationer, och
 10. sådana avgifter som avses i 5 kap. 7 § lagen om utgivning av säkerställda obligationer. Förordning (2022:806).

 • FFFS 2013:1: Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om säkerställda obligationer

2 §  Finansinspektionen får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning. Förordning (2022:806).

Ändringar

Förordning (2004:332) om utgivning av säkerställda obligationer

Ikraftträder
2004-07-01

Förordning (2006:1536) om ändring i förordningen (2004:332) om utgivning av säkerställda obligationer

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2007-02-01

Förordning (2022:806) om ändring i förordningen (2004:332) om utgivning av säkerställda obligationer

Omfattning
ändr. 1 §; ny 2 §
Ikraftträder
2022-07-08