Förordning (2004:332) om utgivning av säkerställda obligationer

Departement
Finansdepartementet B
Utfärdad
2004-05-19
Ändring införd
SFS 2004:332 i lydelse enligt SFS 2006:1536
Ikraft
2004-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Bemyndiganden

1 §  Finansinspektionen får meddela föreskrifter om

 1. motparter och utländska stater som avses i 1 kap. 2 § lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer,
 2. innehållet i de planer som krävs enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 och 4 lagen om utgivning av säkerställda obligationer,
 3. fast egendom, tomträtt och bostadsrätt som avses i 3 kap. 1 § första stycket 1 lagen om utgivning av säkerställda obligationer,
 4. låntagare som avses i 3 kap. 1 § första stycket 2 lagen om utgivning av säkerställda obligationer,
 5. vilka utländska stater och centralbanker respektive utländska kommuner och därmed jämförliga samfälligheter som avses i 3 kap. 2 § första stycket 4 respektive 5 lagen om utgivning av säkerställda obligationer, vilka utländska stater som avses i 3 kap. 2 § andra stycket 2 och 4 lagen om utgivning av säkerställda obligationer, vilka internationella utvecklingsbanker som avses i 3 kap. 2 § andra stycket 5 lagen om utgivning av säkerställda obligationer samt om tillgångar som avses i 3 kap.2 § första stycket 6 och andra stycket 6 lagen om utgivning av säkerställda obligationer,
 6. hur värderingen av säkerheterna enligt 3 kap. 5 § lagen om utgivning av säkerställda obligationer skall utföras,
 7. hur kontrollen av marknadsvärdet enligt 3 kap. 7 § lagen om utgivning av säkerställda obligationer skall utföras,
 8. villkor för derivatavtal samt beräkning av och villkor för riskexponering och räntebetalningar enligt 3 kap. 9 § lagen om utgivning av säkerställda obligationer,
 9. hur registret skall föras enligt 3 kap. 10 § lagen om utgivning av säkerställda obligationer,
 10. den oberoende granskarens kompetens, uppgifter och rapporteringsskyldighet enligt 3 kap.12 och 13 §§ lagen om utgivning av säkerställda obligationer, och
 11. vilka uppgifter en ansökan enligt lagen om utgivning av säkerställda obligationer skall innehålla och vilka handlingar som samtidigt skall ges in till Finansinspektionen. Förordning (2006:1536).

 • FFFS 2013:1: Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om säkerställda obligationer

Ändringar

Förordning (2004:332) om utgivning av säkerställda obligationer

Tryckt format (PDF)

Ikraftträder
2004-07-01

Förordning (2006:1536) om ändring i förordningen (2004:332) om utgivning av säkerställda obligationer

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2007-02-01