Upphävd författning

Lag (2005:1247) om kreditering på skattekonto av stöd för konvertering från oljeuppvärmningssystem i bostadshus

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
2005-12-20
Ändring införd
SFS 2005:1247 i lydelse enligt SFS 2007:622
Ikraft
2006-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Stöd för konvertering från oljeuppvärmningssystem i bostadshus som har beslutats av Boverket eller en länsstyrelse får tillgodoföras den stödberättigade genom kreditering på sådant skattekonto som har upprättats för denne enligt 3 kap. 5 § skattebetalningslagen (1997:483).

[S2]Krediteringen får endast avse stöd för åtgärder som har påbörjats och slutförts under perioden 1 januari 2006-31 december 2007. Lag (2006:1403).

2 §  Kreditering på skattekonto med stöd av denna lag får inte minska statens inkomst av skatter med ett större belopp än 161,467 miljoner kronor 2006 och 288,533 miljoner kronor 2007. Lag (2007:622).

Ändringar

Lag (2005:1247) om kreditering på skattekonto av stöd för konvertering från oljeuppvärmningssystem i bostadshus

Förarbeten
Rskr. 2005/06:133, Prop. 2005/06:32, Bet. 2005/06:NU8
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2006:930) om ändring i lagen (2005:1247) om kreditering på skattekonto av stöd för konvertering från oljeuppvärmningssystem i bostadshus

Förarbeten
Rskr. 2005/06:370, Prop. 2005/06:100, Bet. 2005/06:FiU21
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2 §§
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2006:1403) om ändring i lagen (2005:1247) om kreditering på skattekonto av stöd för konvertering från oljeuppvärmningssystem eller installation av solvärme

Förarbeten
Rskr. 2006/07:20, Prop. 2006/07:1, Bet. 2006/07:FiU1
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2 §§
Ikraftträder
2006-12-29

Lag (2007:622) om ändring i lagen (2005:1247) om kreditering på skattekonto av stöd för konvertering från oljeuppvärmningssystem i bostadshus

Förarbeten
Rskr. 2006/07:222, Bet. 2006/07:FiU21
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2007-07-01

Lag (2007:1109) om upphävande av lagen (2005:1247) om kreditering på skattekonto av stöd för konvertering från oljeuppvärmningssystem i bostadshus

Förarbeten
Rskr. 2007/08:30, Prop. 2007/08:1, Bet. 2007/08:FiU1
Omfattning
upph.