/Upphör att gälla U:2020-01-01/ Förordning (2005:811) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, landsting, kommunalförbund och samordningsförbund /Träder i kraft I:2020-01-01/ Förordning (2005:811) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, regioner, kommunalförbund och samordningsförbund

Departement
Finansdepartementet K
Utfärdad
2005-11-17
Ändring införd
SFS 2005:811 i lydelse enligt SFS 2019:1050
Ikraft
2006-01-01
Upphäver
Förordning (1995:1647) om ersättning för mervärdesskatt enligt lagen (1995:1518) om mervärdesskattekonton för kommuner och landsting
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-12-13

/Upphör att gälla U: 2020-01-01/

1 §  Ersättning enligt 5 § lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, landsting, kommunalförbund och samordningsförbund lämnas

  1. med sex procent av kostnaden vid upphandling och bidragsgivning eller, om det framgår att viss del avser lokalkostnad, med arton procent för denna del och fem procent för resterande del, samt
  2. med arton procent av kostnaden vid hyra av lokal för sådana boendeformer som avses i 4 § samma lag.

Ersättning med arton procent lämnas dock inte om den fastighet som lokalen är inrymd i upplåts av stat, kommun, landsting, kommunalförbund eller samordningsförbund. Förordning (2012:388).

/Träder i kraft I: 2020-01-01/

1 §  Ersättning enligt 5 § lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, regioner, kommunalförbund och samordningsförbund lämnas

  1. med sex procent av kostnaden vid upphandling och bidragsgivning eller, om det framgår att viss del avser lokalkostnad, med arton procent för denna del och fem procent för resterande del, samt
  2. med arton procent av kostnaden vid hyra av lokal för sådana boendeformer som avses i 4 § samma lag.

[S2]Ersättning med arton procent lämnas dock inte om den fastighet som lokalen är inrymd i upplåts av staten, kommun, region, kommunalförbund eller samordningsförbund. Förordning (2019:1050).

/Upphör att gälla U: 2020-01-01/

2 §  Skatteverket ska avräkna utbetalad ersättning enligt lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, landsting, kommunalförbund och samordningsförbund mot inkomsttitel när verket betalar ut ersättningen. Förordning (2012:388).

/Träder i kraft I: 2020-01-01/

2 §  Skatteverket ska avräkna utbetald ersättning enligt lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, regioner, kommunalförbund och samordningsförbund mot inkomsttitel när verket betalar ut ersättningen. Förordning (2019:1050).

/Upphör att gälla U: 2020-01-01/

3 §  Skatteverket får meddela ytterligare föreskrifter om verkställighet av lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, landsting, kommunalförbund och samordningsförbund. Förordning (2012:388).

/Träder i kraft I: 2020-01-01/

3 §  Skatteverket får meddela ytterligare föreskrifter om verkställighet av lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, regioner, kommunalförbund och samordningsförbund. Förordning (2019:1050).

Ändringar och övergångsbestämmelser

/Upphör att gälla U:2020-01-01/ Förordning (2005:811) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, landsting, kommunalförbund och samordningsförbund /Träder i kraft I:2020-01-01/ Förordning (2005:811) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, regioner, kommunalförbund och samordningsförbund

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.
  2. Genom förordningen upphävs förordningen (1995:1647) om ersättning för mervärdesskatt enligt lagen (1995:1518) om mervärdesskattekonton för kommuner och landsting.
  3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 januari 2006.
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2012:388) om ändring i förordningen (2005:811) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner och landsting

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 3 §§
Ikraftträder
2012-07-01

Förordning (2019:1050) om ändring i förordningen (2005:811) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, landsting, kommunalförbund och samordningsförbund

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 3 §§
Ikraftträder
2020-01-01