Lag (2006:1494) om kreditering på skattekonto av stimulans till arbetsgivare för nystartsjobb

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
2006-12-14
Ändring införd
SFS 2006:1494 i lydelse enligt SFS 2011:1419
Ikraft
2007-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Stimulans till arbetsgivare för nystartsjobb som har beslutats av Arbetsförmedlingen och som avser avtal om anställning som träffats efter utgången av år 2006 får tillgodoföras arbetsgivaren genom kreditering på sådant skattekonto som avses i 61 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244). Lag (2011:1419).

2 §  Regeringen meddelar närmare föreskrifter om den stimulans enligt 1 § som får krediteras skattekontot.

Ändringar

Lag (2006:1494) om kreditering på skattekonto av stimulans till arbetsgivare för nystartsjobb

Förarbeten
Rskr. 2006/07:42, Prop. 2006/07:7, Bet. 2006/07:SkU3
Ikraftträder
2007-01-01

Lag (2008:1432) om ändring i lagen (2006:1494) om kreditering på skattekonto av stimulans till arbetsgivare för nystartsjobb

Förarbeten
Rskr. 2008/09:135
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2009-02-01

Lag (2011:1419) om ändring i lagen (2006:1494) om kreditering på skattekonto av stimulans till arbetsgivare för nystartsjobb

Förarbeten
Rskr. 2011/12:29, Prop. 2010/11:166, Bet. 2011/12:SkU4
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2012-01-01