Förordning (2006:639) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
2006-06-01
Ändring införd
SFS 2006:639 i lydelse enligt SFS 2019:1054
Ikraft
2006-09-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-02-01

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser som ansluter till lagen (2006:546) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap.

2 §  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får efter samråd med Försvarsmakten och Polismyndigheten meddela föreskrifter för hur utrymning ska planläggas.

[S2]Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får i samråd med Försvarsmakten besluta om vilka områden som ska planläggas för utrymning. Förordning (2014:1225).

3 §  Länsstyrelsen får besluta om utrymning enligt 2 kap. 1 § lagen (2006:546) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap inom det egna länet. Länsstyrelsen får även meddela sådana beslut som avses i 2 kap. 2 § samma lag gällande det egna länet.

Utflyttningsförbud

4 §  Länsstyrelsen får meddela förbud att lämna ett visst område enligt 2 kap. 6 § lagen (2006:546) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap.

Inflyttningsförbud

5 §  Länsstyrelsen får meddela förbud mot inflyttning enligt 2 kap. 7 § lagen (2006:546) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap.

Skyldighet att hjälpa andra kommuner och regioner

6 §  Kommuner eller regioner som enligt 2 kap. 5 § lagen (2006:546) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap har fått hjälp med personal ska svara för personalens avlöning och andra anställningsförmåner. Förordning (2019:1054).

Ändringar

Förordning (2006:639) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap

Ikraftträder
2006-09-01

Förordning (2008:1022) om ändring i förordningen (2006:639) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2014:1225) om ändring i förordningen (2006:639) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2019:1054) om ändring i förordningen (2006:639) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap

Omfattning
ändr. 6 §, rubr. närmast före 6 §
Ikraftträder
2020-01-01