Förordning (2007:1078) med instruktion för Rättshjälpsmyndigheten

Departement
Justitiedepartementet DÅ
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
SFS 2007:1078 i lydelse enligt SFS 2017:552
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (2003:502) med instruktion för Rättshjälpsmyndigheten
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-11-16

Uppgifter

1 §  Rättshjälpsmyndigheten har till uppgift att handlägga vissa ärenden om rättshjälp enligt rättshjälpslagen (1996:1619) samt vissa ärenden om betalning till eller utbetalning från staten.

Ledning

2 §  Rättshjälpsmyndigheten leds av en myndighetschef. Myndighetschef är lagmannen i Sundsvalls tingsrätt.

Ledningens ansvar

3 §  Myndighetschefen är skyldig att vid Rättshjälpsmyndigheten genomföra den interna styrning och kontroll som Domstolsverket ansvarar för enligt förordningen (2007:1073) med instruktion för Domstolsverket.

Delegering

4 §  Chefen för Rättshjälpsmyndigheten får, utöver vad som följer av 5 § myndighetsförordningen (2007:515), uppdra åt någon som är anställd vid en allmän domstol, en allmän förvaltningsdomstol eller en hyresnämnd att avgöra administrativa ärenden. Förordning (2017:552).

Undantag från myndighetsförordningen

5 §  Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på Rättshjälpsmyndigheten:

[S2]4 § 4 om intern styrning och kontroll,

[S3]4 § 5 om ärenden som ska avgöras av myndighetens ledning, när det gäller beslut som avses i 1 § denna förordning, och

[S4]21 § om myndighetens beslut, när det gäller andra beslut än administrativa beslut.

Ändringar

Förordning (2007:1078) med instruktion för Rättshjälpsmyndigheten

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2017:552) om ändring i förordningen (2007:1078) med instruktion för Rättshjälpsmyndigheten

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2017-07-01