Förordning (2007:755) om det allmänna myndighetsregistret

Departement
Finansdepartementet SFÖ
Utfärdad
2007-10-25
Ändring införd
SFS 2007:755
Ikraft
2008-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen föreskriver följande.

1 §  Statistiska centralbyrån ska föra ett register över statliga myndigheter. Registret ska innehålla uppgifter om dels domstolar, dels affärsverk och övriga förvaltningsmyndigheter. Även uppgifter om myndigheter som avses i 1 § första stycket förordningen (1992:247) med instruktion för utrikesrepresentationen ska ingå i registret.

[S2]Registret ska inte innehålla uppgifter om kommittéer och särskilda utredare som regleras i kommittéförordningen (1998:1474).

2 §  Registret ska innehålla följande uppgifter om myndigheterna:

  • organisationsnummer
  • namn
  • besöks- och postadress
  • telefonnummer
  • faxnummer
  • e-postadress
  • webbadress.

3 §  Uppgifter till registret ska, i den utsträckning det är möjligt, hämtas från det allmänna företagsregistret, som regleras i förordningen (1984:692) om det allmänna företagsregistret.

4 §  Statistiska centralbyrån ska avgiftsfritt hålla det allmänna myndighetsregistret tillgängligt för allmänheten genom en publik webbplats.

5 §  Statistiska centralbyrån ska fastställa organisationsnummer för statliga myndigheter i enlighet med 3 § lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl. Ett organisationsnummer ska inte fastställas om det redan finns ett organisationsnummer som myndigheten använder eller kan använda eller om det annars är uppenbart att det inte behövs.

6 §  En myndighet under regeringen som avses i 1 § ska anmäla till Statistiska centralbyrån när den påbörjar sin verksamhet om organisationsnummer inte har fastställts för den.

[S2]När en registrerad myndighet under regeringen upphör, ska myndigheten anmäla detta till Statistiska centralbyrån och ange tidpunkten för upphörandet.

Ändringar

Förordning (2007:755) om det allmänna myndighetsregisret

Ikraftträder
2008-01-01