Förordning (2007:911) med instruktion för Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet SV
Utfärdad
2007-11-15
Ändring införd
SFS 2007:911 i lydelse enligt SFS 2012:16
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (2007:180) om instruktion för Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-04-01

Uppgifter

1 §  Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering ska främja, stödja och genom forskning genomföra

  1. uppföljning och utvärdering av den arbetsmarknadspolitiska verksamheten,
  2. studier av arbetsmarknadens funktionssätt,
  3. utvärdering av effekter av olika reformer och åtgärder inom utbildningsväsendet,
  4. utvärdering av effekterna på arbetsmarknaden av åtgärder inom utbildningsväsendet, och
  5. utvärdering av socialförsäkringens effekter på arbetsmarknaden.

[S2]Med utvärdering avses både effektutvärdering och processutvärdering. Myndigheten ska särskilt fokusera på de samlade effekterna av den arbetsmarknadspolitiska verksamheten och de utbildningspolitiska reformerna samt de särskilda uppdrag som regeringen fattar beslut om inom dessa områden. I uppföljnings- och utvärderingsarbetet ska effekterna för kvinnor och män särskilt belysas.

[S3]Myndigheten ska sprida information om resultaten av sina uppföljningar, utvärderingar och studier till andra myndigheter och intressenter. Förordning (2012:16).

Ledning

2 §  Myndigheten leds av en myndighetschef.

Organisation

3 §  Vid myndigheten ska det finnas ett vetenskapligt råd.

Särskilda organ

4 §  Det vetenskapliga rådet består av generaldirektören, en ordförande och högst nio andra ledamöter.

5 §  Det vetenskapliga rådet har till uppgift att lämna förslag till beslut i ärenden om ansökningar om bidrag från myndigheten. Generaldirektören får även använda det vetenskapliga rådet som rådgivande organ i andra frågor.

Anställningar och uppdrag

6 §  Generaldirektören är myndighetschef.

7 §  Det vetenskapliga rådets ordförande och övriga ledamöter utses av regeringen för en bestämd tid. Rådet utser inom sig en vice ordförande.

Personalansvarsnämnd

8 §  Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

Ändringar

Förordning (2007:911) med instruktion för Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2009:648) om ändring i förordningen (2007:911) med instruktion för Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2009-07-07

Förordning (2012:16) om ändring i förordningen (2007:911) med instruktion för Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1 §
Ikraftträder
2012-02-21