Förordning (2008:1411) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad
2008-12-18
Ändring införd
SFS 2008:1411 i lydelse enligt SFS 2011:953
Ikraft
2009-02-01
Upphäver
Förordning (1998:1822) om ikraftträdande av lagen (1998:489) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse, m.m.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Transportstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen (1998:489) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse.

2 § Har upphävts genom förordning (2011:953).
3 § Har upphävts genom förordning (2011:953).
4 § Har upphävts genom förordning (2011:953).
5 § Har upphävts genom förordning (2011:953).
6 § Har upphävts genom förordning (2009:1371).
7 § Har upphävts genom förordning (2011:953).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2008:1411) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse

Ikraftträder
2009-02-01

Förordning (2009:1371) om ändring i förordningen (2008:1411) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse

Omfattning
upph. 6 §; ändr. 2, 3, 4, 5, 7 §§
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2010:1613) om ändring i förordningen (2008:1411) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse

Omfattning
ändr. 2, 4 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2011:953) om ändring i förordningen (2008:1411) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse

Övergångsbestämmelse

Regeringen föreskriver att 2-5 och 7 §§ förordningen (2008:1411) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse ska upphöra att gälla vid utgången av december 2011. De upphävda paragraferna gäller dock fortfarande för avgifter som är hänförliga till tiden före den 31 december 2011.
Omfattning
upph. 2, 3, 4, 5, 7 §§
Ikraftträder
2012-01-01