Förordning (2009:1237) om timkostnadsnorm inom rättshjälpsområdet

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2009-11-19
Ändring införd
SFS 2009:1237 i lydelse enligt SFS 2019:674
Ikraft
2010-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-11-13

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om den timkostnadsnorm som avses i 21 kap. 10 § rättegångsbalken och 27 § rättshjälpslagen (1996:1619).

/Upphör att gälla U: 2020-01-01/

2 §  Timkostnadsnormen för den som är godkänd för F-skatt är 1 380 kronor exklusive mervärdesskatt.

Timkostnadsnormen för den som inte är godkänd för F-skatt är 1 050 kronor exklusive mervärdesskatt. Förordning (2018:1632).

/Träder i kraft I: 2020-01-01/

2 §  Timkostnadsnormen för den som är godkänd för F-skatt är 1 404 kronor exklusive mervärdesskatt.

[S2]Timkostnadsnormen för den som inte är godkänd för F-skatt är 1 068 kronor exklusive mervärdesskatt. Förordning (2019:674).

3 §  Domstolsverket ska före utgången av september månad varje år ge in underlag till regeringen för beräkning av nästkommande års timkostnadsnorm.

Ändringar

Förordning (2009:1237) om timkostnadsnorm inom rättshjälpsområdet

Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2010:1186) om ändring i förordningen (2009:1237) om timkostnadsnorm inom rättshjälpsområdet

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2011:1104) om ändring i förordningen (2009:1237) om timkostnadsnorm inom rättshjälpsområdet

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2011:1474) om ändring i förordningen (2011:1104) om ändring i förordningen (2009:1237) om timkostnadsnorm inom rättshjälpsområdet

Omfattning
ändr. 2 § i 2011:1104

Förordning (2012:652) om ändring i förordningen (2009:1237) om timkostnadsnorm inom rättshjälpsområdet

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2013-01-01

Förordning (2013:822) om ändring i förordningen (2009:1237) om timkostnadsnorm inom rättshjälpsområdet

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2014-01-01

Förordning (2014:1327) om ändring i förordningen (2009:1237) om timkostnadsnorm inom rättshjälpsområdet

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2015:656) om ändring i förordningen (2009:1237) om timkostnadsnorm inom rättshjälpsområdet

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2016-01-01

Förordning (2016:975) om ändring i förordningen (2009:1237) om timkostnadsnorm inom rättshjälpsområdet

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2017-01-01

Förordning (2017:999) om ändring i förordningen (2009:1237) om timkostnadsnorm inom rättshjälpsområdet

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2018-01-01

Förordning (2018:1632) om ändring i förordningen (2009:1237) om timkostnadsnorm inom rättshjälpsområdet

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2019-01-01

Förordning (2019:674) om ändring i förordningen (2009:1237) om timkostnadsnorm inom rättshjälpsområdet

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2020-01-01