Inaktuell version

Förordning (2009:625) om receptregister

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2009-05-28
Ändring införd
SFS 2009 i lydelse enligt SFS 2010:415
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  I denna förordning finns föreskrifter som ansluter till lagen (1996:1156) om receptregister.

2 §  Datainspektionen får meddela föreskrifter om

  1. tilldelning av behörighet för åtkomst till uppgifter om patienter, om uppgifterna helt eller delvis behandlas automatiskt enligt lagen (1996:1156) om receptregister,
  2. dokumentation och kontroll av åtkomst till sådana uppgifter som avses i 1, om uppgifterna helt eller delvis behandlas automatiskt enligt lagen om receptregister,
  3. sådan kryptering som Apotekens Service Aktiebolag ska använda för att skydda patienternas identitet vid utlämnande av uppgifter för de ändamål som avses i 6 § första stycket 5 lagen om receptregister. Förordning (2010:415).

4 §  Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om koder för förskrivningsorsak enligt 8 § lagen (1996:1156) om

Ändringar

Förordning (2009:625) om receptregister

Ikraftträder
2009-07-01

Förordning (2010:415) om ändring i förordningen (2009:625) om receptregister

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2010-07-01

Förordning (2013:1039) om ändring i förordningen (2009:625) om receptregister

Omfattning
ändr. 2, 3 §§
Ikraftträder
2014-01-01