lagen.nu

Förordning (2013:391) om Domarnämndens förordnande av särskilda ledamöter i allmän domstol och i allmän förvaltningsdomstol

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2013-05-30
Ändring införd
t.o.m. SFS 2017:1052
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2017-11-23

1 § Domarnämnden ska förordna

  • 1. ekonomiska experter i tingsrätten och hovrätten enligt 1 kap. 8 § och 2 kap. 4 a § rättegångsbalken,
  • 2. tekniska och ekonomiska experter i Patent- och marknadsdomstolen och Patent- och marknadsöverdomstolen enligt 2 kap. 3 § lagen (2016:188) om patent- och marknadsdomstolar,
  • 3. särskilda ledamöter i mark- och miljödomstolarna,
  • 4. värderingstekniska ledamöter i förvaltningsrätten och särskilda ledamöter i kammarrätten i mål om fastighetstaxering enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152),
  • 5. särskilda ledamöter i förvaltningsrätten och kammarrätten i mål om laglighetsprövning enligt 13 kap. kommunallagen (2017:725),
  • 6. ekonomiska experter i förvaltningsrätten och kammarrätten i mål enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation, och
  • 7. särskilda ledamöter i förvaltningsrätten och kammarrätten i mål enligt lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt. Förordning (2017:1052).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2016:243, 2017:1052

2 § Domarnämndens beslut om förordnande får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2013:391

Tryckt format (PDF)

Departement
Justitiedepartementet DOM
Ikraft
2013-07-01
SFS-nummer
2013:391

Förordning (2016:243) om ändring i förordningen (2013:391) om Domarnämndens förordnande av särskilda ledamöter i allmän domstol och i allmän förvaltningsdomstol

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2016-09-01
SFS-nummer
2016:243
Rubrik
Förordning (2016:243) om ändring i förordningen (2013:391) om Domarnämndens förordnande av särskilda ledamöter i allmän domstol och i allmän förvaltningsdomstol

Förordning (2017:1052) om ändring i förordningen (2013:391) om Domarnämndens förordnande av särskilda ledamöter i allmän domstol och i allmän förvaltningsdomstol

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1052
Rubrik
Förordning (2017:1052) om ändring i förordningen (2013:391) om Domarnämndens förordnande av särskilda ledamöter i allmän domstol och i allmän förvaltningsdomstol
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation