Förordning (2013:391) om Domarnämndens förordnande av särskilda ledamöter i allmän domstol och i allmän förvaltningsdomstol

Departement
Justitiedepartementet DÅ
Utfärdad
2013-05-30
Ändring införd
SFS 2013:391 i lydelse enligt SFS 2022:518
Ikraft
2013-07-01
Upphäver
Förordning (1999:704) om förordnande av särskilda ledamöter i mark- och miljödomstol
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-10-01

1 §  Domarnämnden ska förordna

  1. ekonomiska experter i tingsrätten och hovrätten enligt 1 kap. 8 § och 2 kap. 4 a §rättegångsbalken,
  2. tekniska och ekonomiska experter i Patent- och marknadsdomstolen och Patent- och marknadsöverdomstolen enligt 2 kap. 3 § lagen (2016:188) om patent- och marknadsdomstolar,
  3. särskilda ledamöter i mark- och miljödomstolarna,
  4. värderingstekniska ledamöter i förvaltningsrätten och särskilda ledamöter i kammarrätten i mål om fastighetstaxering enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152),
  5. särskilda ledamöter i förvaltningsrätten och kammarrätten i mål om laglighetsprövning enligt 13 kap.kommunallagen (2017:725),
  6. ekonomiska experter i förvaltningsrätten och kammarrätten i mål enligt lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation, och
  7. särskilda ledamöter i förvaltningsrätten och kammarrätten i mål enligt lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt. Förordning (2022:518).

2 §  Domarnämndens beslut om förordnande får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (2013:391) om Domarnämndens förordnande av särskilda ledamöter i allmän domstol och i allmän förvaltningsdomstol

Ikraftträder
2013-07-01

Förordning (2016:243) om ändring i förordningen (2013:391) om Domarnämndens förordnande av särskilda ledamöter i allmän domstol och i allmän förvaltningsdomstol

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2016-09-01

Förordning (2017:1052) om ändring i förordningen (2013:391) om Domarnämndens förordnande av särskilda ledamöter i allmän domstol och i allmän förvaltningsdomstol

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2018-01-01

Förordning (2022:518) om ändring i förordningen (2013:391) om Domarnämndens förordnande av särskilda ledamöter i allmän domstol och i allmän förvaltningsdomstol

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2022-06-03