Förordning (2013:791) om särskilda arkivuppgifter för vissa kommunala arkivmyndigheter

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
2013-10-24
Ändring införd
SFS 2013:791
Ikraft
2014-01-01
Upphäver
Förordning (1991:447) för Stockholms stadsarkiv när det fullgör sina uppgifter som landsarkiv
Förordning (1995:183) om Värmlandsarkivs uppgifter som landsarkiv
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Stockholms stadsarkiv får ta emot, förvara och tillhandahålla arkivhandlingar från statliga myndigheter, med undantag för sådana som lyder under Försvarsdepartementet, och från sådana organ som avses i 4 § 2–4 förordningen (2009:1593) med instruktion för Riksarkivet. Detta förutsätter att verksamhetsområdet för de statliga myndigheterna och organen utgörs av Stockholms län.

2 §  Värmlandsarkiv får ta emot, förvara och tillhandahålla arkivhandlingar från statliga myndigheter, med undantag för sådana som lyder under Försvarsdepartementet, och från sådana organ som avses i 4 § 2–4 förordningen (2009:1593) med instruktion för Riksarkivet. Detta förutsätter att verksamhetsområdet för de statliga myndigheterna och organen utgörs av Värmlands län.

3 §  Malmö stadsarkiv får ta emot, förvara och tillhandahålla arkivhand-lingar från statliga myndigheter, med undantag för sådana som lyder under Försvarsdepartementet, och från sådana organ som avses i 4 § 2–4 förordningen (2009:1593) med instruktion för Riksarkivet. Detta förutsätter att verksamhetsområdet för de statliga myndigheterna och organen utgörs av Malmö kommun.

4 §  Riksarkivet utövar tillsyn över Stockholms stadsarkiv, Värmlandsarkiv och Malmö stadsarkiv när det gäller deras arkivuppgifter enligt denna förordning.

Ändringar

Förordning (2013:791) om särskilda arkivuppgifter för vissa kommunala arkivmyndigheter

Ikraftträder
2014-01-01