Förordning (2016:1137) om bemyndigande för Kronofogdemyndigheten att meddela föreskrifter om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2016-12-01
Ändring införd
SFS 2016:1137
Ikraft
2017-03-01
Upphäver
Förordning (1985:654) med bemyndigande för Skatteverket att meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Kronofogdemyndigheten får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter.

[S2]Innan Kronofogdemyndigheten meddelar sådana föreskrifter, ska myndigheten höra

  1. Skatteverket, om föreskrifterna rör utbetalningar som avses i 1 § första stycket1-2 lagen om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter,
  2. Tullverket, om föreskrifterna rör utbetalningar som avses i 1 § första stycket3-5 den lagen, och
  3. Transportstyrelsen, om föreskrifterna rör utbetalningar som avses i 1 § första stycket 6 samma lag.

  • KFMFS 2017:1: Kronofogdemyndighetens föreskrifter om verkställigheten vid avräkning1

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2016:1137) om bemyndigande för Kronofogdemyndigheten att meddela föreskrifter om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2017.
  2. Genom förordningen upphävs
    1. förordningen (1985:654) med bemyndigande för Skatteverket att meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter, och
    2. Riksskatteverkets föreskrifter av den 14 augusti 1985 om verkställigheten av lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter (RSFS 1985:20).
Ikraftträder
2017-03-01