Förordning (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet AI
Utfärdad
2016-02-04
Ändring införd
SFS 2016:40 i lydelse enligt SFS 2019:599
Ikraft
2016-03-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-10-09

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om fördelning av anvisningar till kommuner enligt lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning.

[S2]Förordningen är meddelad med stöd av 8 § lagen om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning.

/Upphör att gälla U: 2020-01-01/

2 §  Antalet nyanlända som ska omfattas av anvisningar till kommuner ska vara 9 000 för 2019. Förordning (2018:1592).

/Träder i kraft I: 2020-01-01/

2 §  Antalet nyanlända som ska omfattas av anvisningar till kommuner ska vara 7 100 för 2020. Förordning (2019:599).

/Upphör att gälla U: 2020-01-01/

3 §  De länstal som avses i 4 § förordningen (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning ska för 2019 vara de som anges i bilagan till denna förordning. Förordning (2018:1592).

/Träder i kraft I: 2020-01-01/

3 §  De länstal som avses i 4 § förordningen (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning ska för 2020 vara de som anges i bilagan till denna förordning. Förordning (2019:599).

4 § Har upphävts genom förordning (2016:874).

Bilaga

/Upphör att gälla U: 2020-01-01/

Förteckning över länstal 2019

Län Länstal
Stockholms län 2 959
Uppsala län 408
Södermanlands län 141
Östergötlands län 366
Jönköpings län 244
Kronobergs län 59
Kalmar län 96
Gotlands län 75
Blekinge län 44
Skåne län 1 032
Hallands län 354
Västra Götalands län 1 511
Värmlands län 242
Örebro län 191
Västmanlands län 113
Dalarnas län 231
Gävleborgs län 115
Västernorrlands län 129
Jämtlands län 85
Västerbottens län 320
Norrbottens län 285
Förordning (2018:1592).

Bilaga

/Träder i kraft I: 2020-01-01/

Förteckning över länstal 2020

Län Länstal
Stockholms län 2 208
Uppsala län 312
Södermanlands län 118
Östergötlands län 260
Jönköpings län 206
Kronobergs län 37
Kalmar län 87
Gotlands län 67
Blekinge län 44
Skåne län 769
Hallands län 311
Västra Götalands län 1 235
Värmlands län 219
Örebro län 134
Västmanlands län 71
Dalarnas län 199
Gävleborgs län 105
Västernorrlands län 94
Jämtlands län 86
Västerbottens län 279
Norrbottens län 259
Förordning (2019:599).
Bilaga 2 Har upphävts genom förordning (2016:874).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner

Ikraftträder
2016-03-01

Förordning (2016:874) om ändring i förordningen (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner

Omfattning
upph. 4 §, bil. 2; nuvarande bil. 1 betecknas bil.; ändr. 2, 3 §§, bil.
Ikraftträder
2017-01-01

Förordning (2016:987) om ändring i förordningen (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner

Omfattning
ändr. bil. 2
Ikraftträder
2016-12-20

Förordning (2017:27) om ändring i förordningen (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 9 mars 2017.
  2. Ett beslut om anvisning för 2017 som har fattats men inte verkställts genom mottagande i kommunen före ikraftträdandet ska inte längre gälla om det är oförenligt med det nya kommuntalet som länsstyrelsen beslutat.
Omfattning
ändr. 2 §, bil.
Ikraftträder
2017-03-09

Förordning (2017:913) om ändring i förordningen (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner

Omfattning
ändr. 2, 3 §§, bil.
Ikraftträder
2018-01-01

Förordning (2018:1592) om ändring i förordningen (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner

Omfattning
ändr. 2, 3 §§, bil.
Ikraftträder
2019-01-01

Förordning (2019:599) om ändring i förordningen (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner

Omfattning
ändr. 2, 3 §§, bil.
Ikraftträder
2020-01-01