Förordning (2016:775) om uppgiftsskyldighet vid samverkan mot viss organiserad brottslighet

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
2016-06-22
Ändring införd
SFS 2016:775 i lydelse enligt SFS 2022:770
Ikraft
2016-08-15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-11-01

1 §  I denna förordning finns kompletterande bestämmelser till lagen (2016:774) om uppgiftsskyldighet vid samverkan mot viss organiserad brottslighet.

2 §  Myndigheter som är skyldiga att lämna uppgifter enligt lagen (2016:774) om uppgiftsskyldighet vid samverkan mot viss organiserad brottslighet är Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Bolagsverket, Centrala studiestödsnämnden, Ekobrottsmyndigheten när den bedriver polisiär verksamhet, Finansinspektionen, Fondtorgsnämnden, Försäkringskassan, Inspektionen för vård och omsorg, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten, Polismyndigheten, Skatteverket, Säkerhetspolisen, Tillväxtverket och Tullverket. Förordning (2022:770).

3 §  Utöver de myndigheter som anges i 2 § får en åklagarmyndighet ta emot uppgifter enligt lagen (2016:774) om uppgiftsskyldighet vid samverkan mot viss organiserad brottslighet.

Ändringar

Förordning (2016:775) om uppgiftsskyldighet vid samverkan mot viss organiserad brottslighet

Ikraftträder
2016-08-15

Förordning (2017:522) om ändring i förordningen (2016:775) om uppgiftsskyldighet vid samverkan mot viss organiserad brottslighet

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2017-07-15

Förordning (2020:323) om ändring i förordningen (2016:775) om uppgiftsskyldighet vid samverkan mot viss organiserad brottslighet

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2020-06-01

Förordning (2022:237) om ändring i förordningen (2016:775) om uppgiftsskyldighet vid samverkan mot viss organiserad brottslighet

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2022-05-01

Förordning (2022:770) om ändring i förordningen (2016:775) om uppgiftsskyldighet vid samverkan mot viss organiserad brottslighet

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2022-06-20