Förordning (2016:775) om uppgiftsskyldighet vid samverkan mot viss organiserad brottslighet

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
2016-06-22
Ändring införd
SFS 2016:775 i lydelse enligt SFS 2020:323
Ikraft
2016-08-15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2020-05-26

1 §  I denna förordning finns kompletterande bestämmelser till lagen (2016:774) om uppgiftsskyldighet vid samverkan mot viss organiserad brottslighet.

/Upphör att gälla U: 2020-06-01/

2 §  Myndigheter som är skyldiga att lämna uppgifter enligt lagen (2016:774) om uppgiftsskyldighet vid samverkan mot viss organiserad brottslighet är Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten när den bedriver polisiär verksamhet, Finansinspektionen, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten, Polismyndigheten, Skatteverket, Säkerhetspolisen och Tullverket. Förordning (2017:522).

/Träder i kraft I: 2020-06-01/

2 §  Myndigheter som är skyldiga att lämna uppgifter enligt lagen (2016:774) om uppgiftsskyldighet vid samverkan mot viss organiserad brottslighet är Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten när den bedriver polisiär verksamhet, Finansinspektionen, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten, Polismyndigheten, Skatteverket, Säkerhetspolisen, Tillväxtverket och Tullverket. Förordning (2020:323).

3 §  Utöver de myndigheter som anges i 2 § får en åklagarmyndighet ta emot uppgifter enligt lagen (2016:774) om uppgiftsskyldighet vid samverkan mot viss organiserad brottslighet.

Ändringar

Förordning (2016:775) om uppgiftsskyldighet vid samverkan mot viss organiserad brottslighet

Ikraftträder
2016-08-15

Förordning (2017:522) om ändring i förordningen (2016:775) om uppgiftsskyldighet vid samverkan mot viss organiserad brottslighet

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2017-07-15

Förordning (2020:323) om ändring i förordningen (2016:775) om uppgiftsskyldighet vid samverkan mot viss organiserad brottslighet

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2020-06-01