Förordning (2019:1176) om undantag från prövning av oredlighet i forskning inom det försvars- och säkerhetspolitiska området

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
2019-11-28
Ändring införd
SFS 2019:1176
Ikraft
2020-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-12-12
(Författningstext saknas)

Ändringar

Förordning (2019:1176) om undantag från prövning av oredlighet i forskning inom det försvars- och säkerhetspolitiska området

Ikraftträder
2020-01-01