Lag (2019:1274) om skatt på avfall som förbränns

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
2019-12-11
Ändring införd
SFS 2019:1274
Ikraft
2020-04-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-12-18
(Författningstext saknas)

Ändringar

Lag (2019:1274) om skatt på avfall som förbränns

Förarbeten
Rskr. 2019/20:91, Prop. 2019/20:32, Bet. 2019/20:SkU12
Ikraftträder
2020-04-01