Förordning (2019:1288) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2019-12-19
Ändring införd
SFS 2019:1288
Ikraft
2020-02-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-12-24
(Författningstext saknas)

Ändringar

Förordning (2019:1288) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare

Ikraftträder
2020-02-01