Förordning (2020:201) om studiestöd vid spridning av viss smitta

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2020-04-03
Ändring införd
SFS 2020:201 i lydelse enligt SFS 2022:232
Ikraft
2020-04-07
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-11-01

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om undantag från krav för att få studiestartsstöd för den som börjar studera det andra kalenderhalvåret 2020 eller under 2021 och om studielån i form av tilläggslån som får lämnas med högre belopp under 2022.

[S2]Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. Förordning (2022:232).

2 §  Bestämmelserna i denna förordning ansluter till

2 a § Har upphävts genom förordning (2022:232).

Undantag från krav på sex månaders arbetslöshet för studiestartsstöd

2 b §  För studier som påbörjas under det andra kalenderhalvåret 2020 eller under 2021 får studiestartsstöd lämnas till en arbetssökande som avses i 4 § första stycket förordningen (2017:532) om studiestartsstöd trots att han eller hon har varit arbetslös eller deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program under kortare tid än sammanlagt sex månader inom ramtiden. Förordning (2020:1238).

Tilläggslån med högre belopp under 2021 och 2022

2 c §  Tilläggslån enligt 3 kap. 14 § studiestödslagen (1999:1395) får lämnas med högre belopp än som anges där om lånet avser tid under 2021 och 2022. Vid studier på heltid får tilläggslån under denna tid lämnas med ett belopp som för varje vecka då den studerande har rätt till studiemedel utgör 2,48 procent av prisbasbeloppet. Vid studier på deltid får tilläggslån lämnas med ett belopp som för varje vecka då den studerande har rätt till studiemedel utgör

 • 1,87 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst 75 procent men mindre än 100 procent av heltid, och
 • 1,24 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst 50 procent men mindre än 75 procent av heltid. Förordning (2020:1238).

3 § Har upphävts genom förordning (2022:232).
4 § Har upphävts genom förordning (2022:232).
5 § Har upphävts genom förordning (2022:231).
6 § Har upphävts genom förordning (2022:231).
7 § Har upphävts genom förordning (2022:232).

Rätt att meddela föreskrifter

8 §  Centrala studiestödsnämnden får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2020:201) om studiestöd vid spridning av viss smitta

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 7 april 2020.
 2. Förordningen ska dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2020.
Ikraftträder
2020-04-07

Förordning (2020:236) om ändring i förordningen (2020:201) om studiestöd vid spridning av viss smitta

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 13 april 2020.
 2. Bestämmelserna ska dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2020.
Omfattning
ändr. 1, 2 §§; nya 2 a §, rubr. närmast före 2 a §
Ikraftträder
2020-04-13

Förordning (2020:445) om ändring i förordningen (2020:201) om studiestöd vid spridning av viss smitta

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2020.
 2. Bestämmelserna i 2 a § i den nya lydelsen ska dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2020.
Omfattning
ändr. 1, 2, 2 a §; ny 2 b §, rubr. närmast före 2 b §
Ikraftträder
2020-07-01

Förordning (2020:1238) om ändring i förordningen (2020:201) om studiestöd vid spridning av viss smitta

Omfattning
ändr. 1, 2, 2 b §§; nya 2 c §, rubr. närmast före 2 c §
Ikraftträder
2021-01-01

Förordning (2021:142) om ändring i förordningen (2020:201) om studiestöd vid spridning av viss smitta

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2021.
 2. Bestämmelserna i 2 a § i den nya lydelsen ska dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2021.
Omfattning
ändr. 1, 2 a §§, rubr. närmast före 2 a §
Ikraftträder
2021-03-01

Förordning (2021:746) om ändring i förordningen (2020:201) om studiestöd vid spridning av viss smitta

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2021.
 2. Bestämmelserna i 2 a § i den nya lydelsen ska dock tillämpas för tid från och med den 1 juli 2021.
Omfattning
ändr. 1, 2 a §§
Ikraftträder
2021-08-01

Förordning (2022:73) om ändring i förordningen (2020:201) om studiestöd vid spridning av viss smitta

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 7 februari 2022.
 2. Bestämmelserna i 2 a § i den nya lydelsen ska dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2022.
Omfattning
ändr. 1, 2 a §§, rubr. närmast före 2 a §
Ikraftträder
2022-02-07

Förordning (2022:231) om ändring i förordningen (2020:201) om studiestöd vid spridning av viss smitta

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2022.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för studiehjälp, studiemedel och studiestartsstöd som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
upph. 5, 6 §§, rubr. närmast före 5, 6 §§; ändr. 2, 3, 4 §§
Ikraftträder
2022-04-01

Förordning (2022:232) om ändring i förordningen (2020:201) om studiestöd vid spridning av viss smitta

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2022.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för studiehjälp och studiemedel som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
upph. 2 a, 3, 4, 7 §§, rubr. närmast före 2 a, 3, 4, 7 §§, rubr. närmast efter 2 c §; ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
2022-07-01

Ändring, SFS 2022:233

Omfattning
upph.