Förordning (2020:516) med kompletterande bestämmelser till EU:s plattformsförordning

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
2020-06-17
Ändring införd
SFS 2020:516
Ikraft
2020-07-12
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

Tillämpningsområde

1 §  Denna förordning kompletterar

[S2]Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Ansvarig myndighet

2 §  Kommerskollegium ska stödja näringsidkare genom att informera om bestämmelserna i EU:s plattformsförordning och ge praktiskt stöd för tillämpningen av den förordningen.

3 §  Kommerskollegium ska kontrollera att EU:s plattformsförordning följs, genom att initiera samråd med en näringsidkare som myndigheten bedömer överträder den förordningen.

4 §  Kommerskollegium ska senast den 31 juli vart tredje år rapportera till regeringen (Utrikesdepartementet) om myndighetens arbete enligt 2 och 3 §§. Den första rapporten ska lämnas in senast den 31 juli 2021.

Ändringar

Förordning (2020:516) med kompletterande bestämmelser till EU:s plattformsförordning

Ikraftträder
2020-07-12