Förordning (2021:576) om ersättning för vissa kostnader för analys av vildsvinskött

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
2021-06-10
Ändring införd
SFS 2021:576 i lydelse enligt SFS 2021:1045
Ikraft
2021-07-01
Tidsbegränsad
2026-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-03-01

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om ersättning till privatpersoner för kostnaden för analys av förekomsten av trikiner eller cesium-137 i vildsvinskött. Ersättning lämnas av staten som svarar för en del av kostnaden gentemot det ackrediterade laboratorium som har utfört analysen åt privatpersonen.

[S2]Ersättning lämnas i mån av tillgång på medel.

2 §  Syftet med förordningen är att med bibehållen livsmedelssäkerhet öka mängden vildsvinskött som konsumeras inom det egna privathushållet.

3 §  Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Ord och uttryck

4 §  I denna förordning betyder

[S2]ackrediterat laboratorium: ett laboratorium som är ackrediterat av Sveriges nationella ackrediteringsorgan (Swedac) att utföra mikrobiologiska analyser av trikiner eller cesium-137 i livsmedel i enlighet med standarden EN ISO/IEC 17025 Allmänna kompetenskrav för provnings- och kalibreringslaboratorier,

[S3]cesium-137: radioaktivt cesium, och

[S4]trikiner: samma sak som i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1375 av den 10 augusti 2015 om fastställande av särskilda bestämmelser för offentlig kontroll av trikiner i kött.

Mottagare av ersättning

5 §  Ersättning får lämnas till ett ackrediterat laboratorium som har utfört en analys av förekomsten av trikiner eller cesium-137 i vildsvinskött åt en privatperson.

Förutsättningar för ersättning

6 §  Ersättning får lämnas för kostnaden för analys om analysen

 1. avser förekomsten av trikiner eller cesium-137 i vildsvinskött,
 2. har utförts av ett laboratorium som är ackrediterat att utföra sådana analyser, och
 3. har utförts på uppdrag av en privatperson som inte avser att sälja vildsvinsköttet vidare utan avser att konsumera köttet inom det egna privathushållet.

[S2]Om analysen avser förekomsten av cesium-137 lämnas ersättning för kostnaden endast om vildsvinet har fällts i en kommun som anges i bilagan till denna förordning.

Ersättningens storlek

7 §  Ersättning lämnas som ett engångsbelopp per analys motsvarande den faktiska kostnaden, dock högst 120 kronor per analys av förekomsten av trikiner och högst 495 kronor per analys av förekomsten av cesium-137.

Handläggande myndighet

8 §  Livsmedelsverket prövar frågor om ersättning och betalar ut ersättning enligt denna förordning.

Ansökan om ersättning

9 §  En ansökan om ersättning ska göras av det ackrediterade laboratorium som har utfört analysen. Ansökan om ersättning ska vara skriftlig och ska lämnas in till Livsmedelsverket senast fyra veckor efter utgången av den månad som ansökan avser.

10 §  En ansökan om ersättning ska innehålla

 1. en redovisning över de analyser som genomförts per månad,
 2. uppgifter om vad respektive analys avser, när de har utförts och kostnaden per analys,
 3. uppgift om i vilken kommun vildsvinet har fällts för de analyser som avser förekomsten av cesium-137, och
 4. en försäkran om att sökanden inte har fått annan ersättning för analyserna.

11 §  Den som ansöker om ersättning ska lämna de ytterligare handlingar eller uppgifter som Livsmedelsverket behöver för att kunna pröva ansökan.

Tillsyn och uppföljning

12 §  Den som har mottagit ersättning ska på begäran av Livsmedelsverket visa upp

 1. uppgift om identiteten på och kontaktuppgifter till de personer som har gett mottagaren i uppdrag att genomföra analyserna,
 2. de uppgifter i övrigt som behövs för uppföljning eller utvärdering av den åtgärd som ersättning lämnats för.

Återbetalning och återkrav

13 §  Den som har tagit emot ersättning är återbetalningsskyldig om

 1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har orsakat att ersättning har bestämts felaktigt eller med för högt belopp, eller
 2. ersättningen av någon annan orsak har bestämts felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta.

[S2]På det belopp som en mottagare av ersättning är återbetalningsskyldig för ska ränta enligt räntelagen (1975:635) betalas.

14 §  Om en mottagare av ersättning är återbetalningsskyldig enligt 13 §, ska Livsmedelsverket besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ersättningen tillsammans med räntan. Om det finns särskilda skäl får Livsmedelsverket besluta att sätta ned kravet eller räntan helt eller delvis.

Överklagande

15 §  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om att helt eller delvis inte bevilja stöd får dock inte överklagas.

Rätt att meddela föreskrifter

16 §  Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Bilaga

Län Kommun
Stockholms län Norrtälje Sigtuna Upplands-Bro
Uppsala lan Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby Östhammar
Södermanlands län Eskilstuna Flen Gnesta Katrineholm Strängnäs
Västmanlands län Hallstahammar Kungsör Sala Västerås
Dalarnas län Avesta
Gävleborgs län Bollnäs Gävle Hofors Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn
Västernorrlands län Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik
Jämtlands län Bräcke Krokom Ragunda Strömsund Åre Östersund
Västerbottens län Bjurholm Dorotea Lycksele Malå Nordmaling Norsjö Robertsfors Skellefteå Storuman Sorsele Umeå Vilhelmina Vindeln Vännäs Åsele
Norrbottens län Arjeplog
Förordning (2021:1045).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2021:576) om ersättning för vissa kostnader för analys av vildsvinskött

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2021.
 2. Förordningen tillämpas första gången i fråga om analyser som har gjorts efter ikraftträdandet.
 3. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2025.
Ikraftträder
2021-07-01

Förordning (2021:1045) om ändring i förordningen (2021:576) om ersättning för vissa analyskostnader av vildsvinskött

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 december 2021.
 2. Ersättning enligt förordningen i den nya lydelsen lämnas dock för analyser som har gjorts från och med den 1 juli 2021.
Omfattning
ändr. författningsrubr., bil.
Ikraftträder
2021-12-01