Förordning (2021:67) om nationell läkemedelslista

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2021-02-04
Ändring införd
SFS 2021:67
Ikraft
2021-05-01
Upphäver
Förordning (2009:625) om receptregister
Förordning (2009:626) om läkemedelsförteckning
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-11-16

1 §  Denna förordning är meddelad med stöd av 10 kap. 2 § lagen (2018:1212) om nationell läkemedelslista i fråga om 2 § och med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om 3 §.

2 §  E-hälsomyndigheten får meddela föreskrifter om storleken på de avgifter som avses i 10 kap. 1 § lagen (2018:1212) om nationell läkemedelslista.

  • HSLF-FS 2021:28: hälsomyndighetens föreskrifter om avgifter för den som har tillstånd att driva öppenvårdsapotek

3 §  Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om koder för sådan ordinationsorsak som avses i 3 kap. 8 § lagen (2018:1212) om nationell läkemedelslista.

Ändringar

Förordning (2021:67) om nationell läkemedelslista

Ikraftträder
2021-05-01