Abonnemang

Ett avtal om att löpande leverera någon form av vara eller tjänst, exempelvis telefoni eller internet.