Acceptfrist

Den tid inom vilket medkontrahenten måste avge sin accept för att avtal ska uppstå. Se också anbud, legal acceptfrist och AvtL 1 §.