Allmän förmögenhetsskada

Ekonomisk följdskada av en person- eller sakskada, exempelvis inkomstbortfall. Jfr ren förmögenhetsskada.