Basbeloppsregeln

En efterlevande makes rätt att under alla omständigheter åtminstone få ut ett värde motsvarande fyra prisbasbelopp efter den andre makens död.

Basbeloppsregeln, som hittas i 3 kap. 1 § ärvdabalken, går före eventuellt testamente eller särkullsbarns rätt att få ut sin arvslott direkt. I denna summa räknas dock in eventuell enskild egendom den efterlevande maken har och det värde denne fått genom bodelningen.

Enda gången den efterlevande maken inte får åtminstone ett värde som motsvarar fyra prisbasbelopp är om det inte finns ett sammanlagt värde som motsvarar den summan. Den efterlevande maken får då istället det som finns.

I 18 § 2 st. sambolagen (2003:376) finns den lilla basbeloppsregeln, som innebär att om den ena i ett samboförhållande dör har den andre i förhållandet rätt att i den mån det räcker få ut värde motsvarande två prisbasbelopp ur samboegendomen (jfr 3 § sambolagen).