Bröstarvinge

Bröstarvingar är en arvlåtares avkomlingar, dvs biologiska eller adopterade barn.

Definitionen av bröstarvinge finns i 2 kap. 1 § ärvdabalken.