EU-domstolen

Europeiska unionens domstol eller EU-domstolen utövar den dömande makten i Europeiska unionen (EU).

Den har till uppgift att säkerställa att lag och rätt följs vid tillämpning av fördragen och har det slutgiltiga avgörandet när det gäller tolkning av EU-rätten i syfte att garantera en enhetlig tillämpning av denna i samtliga medlemsstater.

Domstolens avgöranden och andra upplysningar finns tillgängliga på samtliga EU-språk.

EU-domstolen ska inte förväxlas med Europadomstolen för de mänskliga rättigherna.

Externa länkar