Ekonomisk skada

En skada som kan mätas i pengar.

Motsatsen till ekonomisk skada är ideell skada.