Ideell skada

En typ av personskada som egentligen inte kan mätas i pengar.

Till ideella skador räknas sveda och värk och lyte och men (2 kap. 3 § skadeståndslagen).

Motsatsen till ideell skada är ekonomisk skada.