För bostadsbebyggelse (avslag)

Beskrivning saknas!