Förklaringsmisstag

Misstag vid avgivandet av en utfästelse. Exempelvis felskrivningar och felsägningar när man avger ett anbud.

Se 32 § 1 st AvtL.